[{"id":866,"n":"\u041f\u0430\u043b\u044c\u043c\u0438\u0440\u0430","pr":250,"lat":48.698860179026,"lng":26.567870494999,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/hotel_main\/0\/12\/1299\/Gostinica-Palmira-Kamenec-Podolskiy-ceny-1299sm.jpg","m":7.1,"mt":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u041a\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435\u0446-\u041f\u043e\u0434\u043e\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430-\u041f\u0430\u043b\u044c\u043c\u0438\u0440\u0430-866.html"}]