[{"id":1232,"n":"\u0422\u0435\u0430\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439","pr":920,"lat":47.812210659829,"lng":35.181038975716,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/hotel_main\/0\/19\/1944\/Otel-Teatralniy-Zaporoje-ceny-1944sm.jpg","m":9,"mt":"\u041f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0417\u0430\u043f\u043e\u0440\u043e\u0436\u044c\u044f\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430-\u0422\u0435\u0430\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439-1232.html"}]