[{"id":303,"n":"\u041a\u0440\u0430\u0441\u0430 \u041a\u0430\u0440\u043f\u0430\u0442","pr":500,"lat":48.4373813,"lng":24.5471428,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/hotel_main\/94\/9429\/942943\/Gostinica-Krasa-Karpat-Yaremche-snjat-942943sm.jpg","m":8.9,"mt":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u042f\u0440\u0435\u043c\u0447\u0435\/\u041c\u0438\u043d\u0438-\u043e\u0442\u0435\u043b\u044c-\u041a\u0440\u0430\u0441\u0430-\u041a\u0430\u0440\u043f\u0430\u0442-303.html"},{"id":5985,"n":"\u041e\u0441\u043a\u043e\u043b\u043e\u043a \u0414\u043e\u0432\u0431\u0443\u0448\u0430","pr":379,"lat":48.44785,"lng":24.55016,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/112\/11244\/1124426\/Otel-Oskolok-Dovbusha-Yaremche-snjat-1124426sm.jpg","m":8.7,"mt":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u042f\u0440\u0435\u043c\u0447\u0435\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u044b\u0439-\u0434\u0432\u043e\u0440-\u041e\u0441\u043a\u043e\u043b\u043e\u043a-\u0414\u043e\u0432\u0431\u0443\u0448\u0430-5985.html"},{"id":1646,"n":"\u0413\u0443\u0446\u0443\u043b\u043e\u0447\u043a\u0430 GVM","pr":600,"lat":48.4553845,"lng":24.5586541,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/112\/11267\/1126735\/Gostinica-Guculochka-GVM-Yaremche-snjat-1126735sm.jpg","m":9.8,"mt":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u042f\u0440\u0435\u043c\u0447\u0435\/\u041c\u0438\u043d\u0438-\u043e\u0442\u0435\u043b\u044c-\u0413\u0443\u0446\u0443\u043b\u043e\u0447\u043a\u0430-GVM-1646.html"},{"id":744,"n":"\u0428\u0430\u043b\u0435 \u041c\u043e\u043d\u0431\u043b\u0430\u043d","pr":990,"lat":48.456387,"lng":24.553536,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/110\/11099\/1109982\/Gostinica-Shale-Monblan-Yaremche-zabronirovat-1109982sm.jpg","m":9.6,"mt":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u042f\u0440\u0435\u043c\u0447\u0435\/\u041c\u0438\u043d\u0438-\u043e\u0442\u0435\u043b\u044c-\u0428\u0430\u043b\u0435-\u041c\u043e\u043d\u0431\u043b\u0430\u043d-744.html"},{"id":11360,"n":"Sofia Forest Club","pr":600,"lat":48.43607459,"lng":24.5404004,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/hotel_main\/118\/11860\/1186077\/Gostinica-Sofia-Forest-Club-Yaremche-ceny-1186077sm.jpg","m":0,"mt":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u042f\u0440\u0435\u043c\u0447\u0435\/\u041c\u0438\u043d\u0438-\u043e\u0442\u0435\u043b\u044c-Sofia-Forest-Club-11360.html"}]