[{"id":2148,"n":"\u0418\u043d\u0433\u0443\u043b","pr":570,"lat":46.972708,"lng":32.002841,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/114\/11471\/1147174\/Otel-Ingul-Nikolaev-otzyvy-1147174sm.jpg","m":7.2,"mt":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432\u0430\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430-\u0418\u043d\u0433\u0443\u043b-2148.html"},{"id":392,"n":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432","pr":400,"lat":46.96536,"lng":32.002042,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/hotel_main\/0\/6\/601\/Otel-Nikolaev-Nikolaev-zabronirovat-601sm.jpg","m":7.9,"mt":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432\u0430\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432-392.html"},{"id":43,"n":"\u041c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u0443\u0440\u0433","pr":180,"lat":46.85379164171,"lng":32.012834642082,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/110\/11017\/1101749\/Otel-Metallurg-Nikolaev-snjat-1101749sm.jpg","m":8.5,"mt":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432\u0430\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430-\u041c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u0443\u0440\u0433-43.html"},{"id":173,"n":"Reikartz \u0420\u0438\u0432\u0435\u0440 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432","pr":1049,"lat":46.972581725787,"lng":31.957903839648,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/114\/11443\/1144328\/Otel-Reikartz-River-Nikolaev-Nikolaev-ceny-1144328sm.jpg","m":9.1,"mt":"\u041f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432\u0430\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430-Reikartz-\u0420\u0438\u0432\u0435\u0440-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432-173.html"},{"id":1014,"n":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","pr":648,"lat":46.976281241983,"lng":31.985235214233,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/114\/11480\/1148061\/Gostinica-Aleksandrovskiy-Nikolaev-ceny-1148061sm.jpg","m":8.1,"mt":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c x\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432\u0430\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430-\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439-1014.html"},{"id":1511,"n":"\u0422\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442","pr":460,"lat":46.968601,"lng":31.956201,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/90\/9082\/908287\/Gostinica-Turist-Nikolaev-snjat-908287sm.jpg","m":7.6,"mt":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432\u0430\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430-\u0422\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442-1511.html"},{"id":1116,"n":"\u041a\u043e\u043b\u043e\u0441","pr":400,"lat":46.966494901841,"lng":31.975089866409,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/hotel_main\/0\/17\/1731\/Gostinica-Kolos-Nikolaev-ceny-1731sm.jpg","m":7.8,"mt":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432\u0430\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430-\u041a\u043e\u043b\u043e\u0441-1116.html"},{"id":6603,"n":"Fox Hostel","pr":120,"lat":46.969379470465,"lng":31.984280635174,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/113\/11315\/1131536\/Hostel-Fox-Hostel-Nikolaev-1131536sm.jpg","m":8.8,"mt":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432\u0430\/\u0425\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b-Fox-Hostel-6603.html"}]