[{"id":9406,"n":"Ashad","pr":800,"lat":48.549305930625,"lng":22.955216364252,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/hotel_main\/109\/10999\/1099994\/Otel-Ashad-Svalyava-snjat-1099994sm.jpg","m":8.5,"mt":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0421\u0432\u0430\u043b\u044f\u0432\u044b\/\u041e\u0442\u0435\u043b\u044c-Ashad-9406.html"},{"id":5006,"n":"\u042d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e","pr":759,"lat":48.596480698868,"lng":22.974845982617,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/111\/11126\/1112632\/Otel-Eldorado-Svalyava-ceny-1112632sm.jpg","m":8.9,"mt":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0421\u0432\u0430\u043b\u044f\u0432\u044b\/\u0411\u0430\u0437\u0430-\u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430-\u042d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e-5006.html"},{"id":11227,"n":"Vip Sadyba Svalyava Apartment","pr":2000,"lat":48.534992,"lng":22.980318,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/117\/11777\/1177702\/Otel-Vip-Sadyba-Svalyava-Apartment-Svalyava-otzyvy-1177702sm.jpg","m":0,"mt":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0421\u0432\u0430\u043b\u044f\u0432\u044b\/\u0427\u0430\u0441\u0442\u043d\u0430\u044f-\u0443\u0441\u0430\u0434\u044c\u0431\u0430-Vip-Sadyba-Svalyava-Apartment-11227.html"}]