[{"id":2128,"n":"\u041a\u0438\u043b\u0438\u043a\u0438\u044f","pr":750,"lat":48.642362517451,"lng":22.311328053474,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/hotel_main\/101\/10103\/1010353\/Gostinica-Kilikiya-Ujgorod-otzyvy-1010353sm.jpg","m":8.7,"mt":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\/\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430-\u041a\u0438\u043b\u0438\u043a\u0438\u044f-2128.html"},{"id":11111,"n":"Valiza","pr":190,"lat":48.6141531,"lng":22.3109182,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/117\/11711\/1171144\/Otel-VALIZA-HOSTEL-Ujgorod-ceny-1171144sm.jpg","m":0,"mt":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\/\u0425\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b-Valiza-11111.html"},{"id":7298,"n":"Vulyk","pr":130,"lat":48.625608392679,"lng":22.300979458058,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/hotel_main\/104\/10414\/1041436\/Gostinica-VULYK-Ujgorod-foto-1041436sm.jpg","m":9.5,"mt":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\/\u0425\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b-VULYK-7298.html"},{"id":10739,"n":"Boutique","pr":970,"lat":48.61956,"lng":22.2938576,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/116\/11675\/1167548\/Gostinica-Boutique-Ujgorod-foto-1167548sm.jpg","m":0,"mt":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\/\u041e\u0442\u0435\u043b\u044c-Boutique-10739.html"},{"id":9071,"n":"Krone","pr":135,"lat":48.625998276507,"lng":22.298727059364,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/113\/11316\/1131628\/Gostinica-Krone-Ujgorod-foto-1131628sm.jpg","m":8.9,"mt":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\/\u0425\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b-Krone-9071.html"},{"id":7175,"n":"\u042d\u0434\u0443\u0430\u0440\u0434","pr":670,"lat":48.6287035,"lng":22.305804,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/hotel_main\/103\/10348\/1034806\/Otel-Eduard-Ujgorod-otzyvy-1034806sm.jpg","m":6.9,"mt":"\u041e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\/\u041e\u0442\u0435\u043b\u044c-\u042d\u0434\u0443\u0430\u0440\u0434-7175.html"},{"id":7727,"n":"Sport-hotel Zinedine","pr":550,"lat":48.574220080619,"lng":22.326745414734,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/106\/10604\/1060430\/Gostinica-Sport-hotel-34Zinedine-34-Ujgorod-zabronirovat-1060430sm.jpg","m":0,"mt":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\/\u041e\u0442\u0435\u043b\u044c-Sport-hotel-Zinedine-7727.html"},{"id":8040,"n":"Guest House Hotel","pr":540,"lat":48.6447134,"lng":22.273687,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/107\/10797\/1079782\/Otel-Guest-House-Hotel-Ujgorod-otzyvy-1079782sm.jpg","m":8.5,"mt":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\/\u041e\u0442\u0435\u043b\u044c-Guest-House-Hotel-8040.html"},{"id":7797,"n":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u043f","pr":750,"lat":48.504775127439,"lng":22.520110321826,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/109\/10923\/1092330\/Otel-Korop-Ujgorod-snjat-1092330sm.jpg","m":0,"mt":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\/\u041e\u0442\u0435\u043b\u044c-\u041a\u043e\u0440\u043e\u043f-7797.html"}]