[{"id":2428,"n":"\u0423 \u0415\u043b\u0456","pr":444,"lat":48.62295,"lng":22.97213,"img":"\/\/img.hotels24.ua\/photos\/partner_hotel\/facility\/112\/11206\/1120615\/Otel-U-Eli-Polyana-foto-1120615sm.jpg","m":0,"mt":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e","l":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b-\u041f\u043e\u043b\u044f\u043d\u044b\/\u0427\u0430\u0441\u0442\u043d\u0430\u044f-\u0443\u0441\u0430\u0434\u044c\u0431\u0430-\u0423-\u0415\u043b\u0456-2428.html"}]